>

Klasy ekspozycji
& klasy betonu

Klasy ekspozycji reguluje norma DIN EN 1992-1-1.

Wpływ różnych warunków środowiskowych sklasyfikowany jest w klasach ekspozycji, oddziałujących na beton, żelbet, lub wbudowane części metalowe, a które nie są uwzględnione jako obciążenia przy obliczeniach konstrukcyjnych.

W wyniku tego mają one wpływ na wymagania dotyczące zastosowanego składu betonu oraz jego otuliny, a także na dopuszczalną szerokość pęknięć.

Oznaczenia poszczególnych klas ekspozycji składają się z litery X (dla ekspozycji), identyfikatora rodzaju szkodliwych warunków oraz cyfry, wyrażającej intensywność wpływu danego czynnika szkodliwego.

Dla różnych rodzajów warunków środowiskowych stosowane są następujące skróty z języka angielskiego::

 • O jak Zero Risk (brak ryzyka korozji)
 • C jak Carbonation (karbonatyzacja)
 • D jak Deicing Salt (korozja chlorkowa np. sól chlorkowa (poza wodą morską - strefa śródlądowa))
 • S jak Seawater (woda morska)
 • F jak Frost ((mróz)
 • A jak Chemical Attack (agresja chemiczna)
 • M jak Mechanical Abrasion (ścieranie mechaniczne (ścieranie, zużycie lub podobne))

Wizualizacje

Klasy ekspozycji reguluje norma EN 1992-1-1. W przeciwieństwie do poprzedniego opracowania z 2001, klasy ekspozycji zostały poszerzone o korozję betonu na skutek reakcji alkaliczno-krzemionkowych. Tej ekspozycji nie przypisuje się żadnych minimalnych klas wytrzymałości betonu. Następne rysunki przedstawiają wizualizację odpowiednich klas ekspozycji.
 

Ściana oporowa bez wpływu soli drogowej (odladzającej)

Ściana oporowa poniżej drogi

Ściana oporowa obok drogi

Ściana oporowa jako część nabrzeża

Przegląd klas ekspozycji

KlasaŚrodowiskoPrzykładyMinimalna klasa wytrzymałości
X0brak ryzyka korozji lub brak oddziaływania/elementy niezbrojone
XCkorozja zbrojenia wywołana karbonatyzacją
XC1suche lub stale mokreelementy wewnętrzne, elementy pod wodąC 16/20
XC2mokre, rzadko suchepojemniki na wodę, elementy fundamentówC 16/20
XC3umiarkowanie wilgotneelementy zewnętrzne, pomieszenia wilgotneC 20/25
XC4na przemian mokre i sucheelementy zewnętrzne narażone na deszczC 25/30
XDKorozja wywołana chlorkami innymi niż  woda morska
XD1umiarkowane wilgotnepowierzchnie drogowe narażone na spryskanieC 30/371
XD2mokre, rzadko suchebasenyC 35/451/4
XD3na przemian mokre i suchemiejsca narażone na spryskanie wodą, podłoża parkingówC 35/451
XSKorozja wywołana chlorkami pochodzącymi z wody morskiej
XS1kontakt z zasolonym powietrzem i wodąelementy zewnętrzne blisko wybrzeżaC 30/371
XS2pod wodąbaseny portowe (stale pod wodą)C 35/451/4
XS3przypływy, natrysk wody, mgiełkamury nabrzeża urządzeń portowychC 35/451
XFagresja mrozowa wtwołana środkami odladzającymi lub bez nich
XF1umiarkowane nasycenie wodą bez środków odladzającychelementy zewnętrzneC 25/30
XF2umiarkowane nasycenie wodą ze środkami odladzającymipowierzchnie drogowe narażone na spryskanieC 25/30(LP), C 35/454
XF3wysokie nasycenie wodą bez środków odladzającychpojemniki na wodę, strefy wymiany wody (woda słodka)C 25/30(LP), C 35/454
XF4wysokie nasycenie wodą ze środkami odladzającymimiejsca narażone na spryskanie wodą, podłoża parkingówC 30/37(LP)
XAkorozja betonu wywołana agresją chemiczną
XA1słaba agresja chemicznapojemniki w oczyszczalni ściekówC 25/30
XA2umiarkowana agresja chemicznaposadzki betonowe poddane agresji chemicznejC 35/451/4
XA3silna agresja chemicznaścieki poddane mocnej agresji chemicznejC 35/451
XMkorozja wywołana przez ekspozycję na zużycie
XM1umiarkowana ekspozycjapowierzchnie drógC 30/371
XM2silna ekspozycjaobszar ruchu wózków widłowychC 30/371/2, C 35/451
XM3bardzo silna ekspozycjaobszar ruchu pojazdów gąsienicowychC 35/451

Klasa wytrzymałości na ściskanie

1 = z LP jedna klasa wytrzymałości niżej
2 = uderzenia mechaniczne
4 = betony wolno lub bardzo wolno twardniejące (r<0.30) jedna klasa wytrzymałości niżej

Znaczenie betonu jako nośnego materiału budowlanego opiera się na jego korzystnym zachowaniu wytrzymałościowym, zwłaszcza w warunkach naprężeń ściskających. Ze względu na wytrzymałość na ściskanie beton dzieli się na klasy wytrzymałości.

Klasy wytrzymałości na ściskanieKlasy wytrzymałości (stara terminologia)
C 8/10B5
C 8/10B10
C 12/15B15
C 20/25B25
C 30/37B35
C 35/45B45
C 40/50B50
C 45/55B55

Klasy ekspozycji i wilgotności

PRIVANT D = 10 cm oraz MEDIKANT D=12/12 cm; 12/15 cm i 12/20 cm
cnom lico od strony widocznej = 3,0 cm
cnom lico od strony gruntu = 3,0 cm

 • przy stosowaniu klasy wytrzymałości betonu C30/37: lico od strony widocznej i gruntu = XC1-XC3, XF1 oraz XA1.
 • przy stosowaniu klasy wytrzymałości betonu C30/37(LP): lico od strony widocznej i gruntu = XC1-XC3, XF1-XF4, XA1-XA2.
 • przy stosowaniu klasy wytrzymałości betonu C35/45: lico od strony widocznej i gruntu = XC1-XC4, XF1-XF3, XA1-XA2.

Wszystkie klasy betonu spełniają klasę wilgotności minimum WA.


GIGANT (MEGANT oraz VISIOKANT) D = 15 cm, grubość stopy 15 bądź 20 cm
cnom lico od strony widocznej = 3,0 cm
cnom lico od strony gruntu = 3,0 cm

 • przy stosowaniu klasy wytrzymałości betonu C30/37: lico od strony widocznej i gruntu = XC1-XC3, XF1 oraz XA1.
 • przy stosowaniu klasy wytrzymałości betonu C30/37(LP): llico od strony widocznej i gruntu = XC1-XC3, XF1-XF4, XA1-XA2.
 • przy stosowaniu klasy wytrzymałości betonu C35/45: lico od strony widocznej i gruntu = XC1-XC4, XF1-XF3, XA1-XA3. (XA3 do spełnienia tylko pod warunkiem wykonania dodatkowych czynności na miejscu budowy)

Wszystkie klasy betonu spełniają klasę wilgotności minimum WA.


GIGANT (MEGANT oraz VISIOKANT) D = 20 cm, D = 25 cm, D = 30 cm und D = 35 cm
cnom lico od strony widocznej = 5,0 cm
cnom lico od strony gruntu = 3,5 cm

 • przy stosowaniu klasy wytrzymałości betonu C30/37: lico od strony widocznej = XC1-XC4, XS1 (bez kontaktu z wodą morską!), XD1, XF1 oraz XA1. lico od strony gruntu = XC1-XC4, XF1 oraz XA1.
 • przy stosowaniu klasy wytrzymałości betonu C30/37(LP): lico od strony widocznej = XC1-XC4, XS 1(bez kontaktu z wodą morską!)-XS2 , XD1-XD2, XF1-XF4, XA1-XA2. lico od strony gruntu = XC1-XC4, XF1-XF4, XA1-XA2.
 • przy stosowaniu klasy wytrzymałości betonu C35/45: lico od strony widocznej = XC1-XC4, XS1(bez kontaktu z wodą morską!)-XS3, XD1-XD3, XF1-XF3, XA1-XA3. lico od strony gruntu = XC1-XC4, XF1-XF3, XA1-XA3. (XA3 do spełnienia tylko pod warunkiem wykonania dodatkowych czynności na miejscu budowy)

Wszystkie klasy betonu spełniają klasę wilgotności minimum WA. Inne klasy wytrzymałości betonu możliwe na zapytanie.

Podsumowanie

Przy sporządzaniu zestawienia uwzględniono, ze wiele klas ekspozycji występuje tylko w połączeniach, przykładowo: jeżeli wymagana jest klasa ekspozycji XD1 (powierzchnie drogowe narażone na spryskanie), to spełniona musi być także XF2. Klasa betonu C30/37 wówczas nie wystarcza, raczej wymagana będzie C35/45 albo C 30/37 LP. Jeżeli w jednym lub w kilku miejscach ściany oporowej GIGANT wymagane będą wyższe klasy ekspozycji niż standardowe, wtedy należy zastosować klasę betonu C30/37 (LP), o ile nie można spełnić XA3 (silna agresja chemiczna).

W takim wypadku, przykładowo przy silosach na kiszonkę lub podobnych, do wyboru jest klasa betonu C35/45. Według DIN1045-1, 6.2 (4) i DIN1045-2, 5.3.2, obok wysokiej klasy wytrzymałości betonu wymagane są dodatkowe środki, takie jak uszczelnienie na budowie. Środki porotwórcze powinny przede wszystkim służyć poprawie odporności na środki mrozoodporne i odladzające.

Certyfikaty

Nasze deklaracje zgodności i certyfikaty znajdą Państwo w dziale - do pobrania

do pobrania