>

Nasz proces produkcyjny

Beton to materiał o uniwersalnym zastosowaniu – niepozorny, spełniający określony cel,  rzadko piękny, zawsze użyteczny.  Do wytwarzania naszych elementów betonowych stosujemy wysokiej jakości betony klasy C 30/37 zgodnie z normą DIN 1045: 2001-07, na życzenie możliwe jest zastosowanie każdej innej klasy betonu.

Prowadzimy szczegółowe doradztwo odnośnie ich zastosowania, sporządzamy obliczenia statyczne dla danego obiektu, dobieramy przypadek obciążenia, udzielamy zaleceń dotyczących montażu, doradzamy w zakresie planu układania, powierzchni, formy, kolorów jakości betonu i innych. Jeśli zachodzi taka potrzeba, polecamy Państwu fachowe firmy z danego regionu, z doświadczeniem montażu naszych elementów.

W celu zapewnienia wysokiej jakości naszych produktów, wszelkie czynności procesu produkcyjnego wykonywane są starannie i sumiennie. Rozpoczyna się to już na etapie wyboru surowców i sprawdzeniu ich jakości.

Proces produkcji obejmuje następujące etapy:

Mieszanie i przygotowanie

Naturalne elementy składowe potrzebne do produkcji betonu takie jak cement, piasek i żwir przechowywane są w dobrze wentylowanych silosach o dużej objętości. Płynny beton wytwarzamy w sterowanych komputerowo wysokowydajnych instalacjach mieszających poprzez dodane wody.

Zbrojenie

Drugim znaczącym komponentem przy produkcji elementów betonowych, obok odpowiedniego betonu są kosze zbrojeniowe ze stali BST 500 S dokładnie dostosowane do wymiarów produktu końcowego.

Wylewanie betonu

Formy odlewnicze wypełniane są statycznie wyliczonymi koszami zbrojeniowymi ze stali i zalewane płynnym betonem. Dzięki zastosowaniu elementów dystansowych zapewnia się odpowiednią grubość otuliny wokół zbrojenia. Dopiero po całkowitym stężeniu elementu betonowego zostaje on wyciągnięty z formy odlewniczej.

Magazyn

Gotowe elementy betonowe przechowywane są w dużych ilościach na terenie naszych zakładów i w każdej chwili sa dostępne do odbioru lub dostawy.