>

Gigant 30 | 35

W ramach dalszego rozwoju naszej serii Gigant do programu produkcyjnego wchodzą mury oporowe XL.

Wszechstronny

Mury oporowe Gigant XL posiadają wszystkie walory naszej serii Gigant. Nowe grubości murów oporowych 30 cm i 35 cm  to wynik oczekiwań projektantów, architektów i budowlańców, uwzględniające wymagania statyczne. W szczególności przeprojektowanie dróg krajowych i wiejskich z możliwym dużym obciążeniem ruchem ciężkim jest obszarem zastosowania Giganta XL. Ale też budowa systemów gazowych wymagających ochrony przeciwwybuchowej. Na życzenie, po wykonaniu dodatkowych obliczeń statycznych ZTV-ING, możliwe są wysokości do 5 metrów.

Kosze zbrojeniowe ze stali w gatunku B500 A/B z indywidualnie obliczoną statyką, otuliną betonową zgodnie z DIN EN 1992-1-1 i uwzględnieniem wymaganych klas ekspozycji. 

Obszary zastosowań

  • Budowa dróg
  • Budownictwo kolejowe
  • Budowa mostów
  • Ochrona przeciwpowodziowa
  • Wzmocnienie skarp o dużych potrzebach statycznych

Przykłady zastosowań

Winkelstütze Gigant XL
Winkelstütze Gigant XL

Widok poglądowy Gigant XL 30

Widok poglądowy Gigant XL 35

Dane techniczne

 Gigant XL 30Gigant XL 35
Grubość ściany (D)30 cm35 cm
Długość montażowa (BL)50 cm, 100 cm  ·  inne na zapytanie
Wysokość (H)80 – 500 cm
Przypadek obciążenia1 (p = 5,00 kN/m2)  ·  2 (SLW 30 z 16,7 kN/m2)  ·  3 (SLW 60 z 33,3 kN/m2)  ·  możliwe inne przypadki obciążeń
Strona licowazewnętrzna
(przy produkcji w standardowych formach strona licowa jest węższa niż tylna)
Strona tylna1) strona tylna standardowo surowo zacierana · krawędzie bez fazowania · fazowanie tylko na życzenie.
2) standardowo odcinek surowy · na życzenie możliwe jest fazowanie i zatarcie surowe.
Klasa ekspozycjiXC1 – XC4, XS1, XD1, XF1, XA1  ·  każda inna klasa możliwa
Obliczeniazgodnie z DIN EN 1992-1-1
Klasa betonustandardowo C 30/37  ·  każda inna klasa możliwa do wykonania
Kolorszary lub inne
Powierzchniabeton licowy gładki  ·  alternatywnie piaskowany lub inna struktura
Krawędziefazowane 10 x 10 mm
System transportustandardowo: uchwyty  ·  alternatywnie: tuleje montażowe lub kotwy itd.

Długości montażowe & przypadki obciążeń

Czy są Państwo zainteresowani ścianą oporową Gigant XL 30 | 40 | 50?

Skontaktuj się z nami i poproś o niezobowiązującą ofertę: