SZKŁO I BETON - MANIFESTACJA NIEMOŻLIWEGO

To temat obecnej wystawy w Muzeum Sztuki Współczesnej Marta w Herford, którą mogliśmy wesprzeć naszymi betonowymi płytami. Jest to dzieło sztuki „Przeciwdziałać” artysty Elína Hansdóttira, które w akcie balansującym z ciężarem i przeciwwagą materiału budowlanego, to jest  betonu, budzi zupełnie inną interpretację. Pokazuje różnorodność betonu i koncentruje się na tym, aby niemożliwe stało się możliwe.

Ze względu na obecną sytuację Muzeum Marta pozostanie zamknięte do 19 kwietnia, a czas wystawy prawdopodobnie zostanie przedłużony. Nadal będzie okazja zobaczyć nasze płyty betonowe w akcji.